info@saraint.co.uk

KSIĘGOWOŚĆ | Construction Industry Scheme (CIS)

KSIĘGOWOŚĆ | Construction Industry Scheme (CIS)

Jest to system dotyczący firm podejmujących pracę w sektorze budowlanym i konstrukcyjnym, który dzieli się na wykonawców (contractor) oraz podwykonawców (subcontractor). Wykonawca to firma która zleca innym działalnościom wykonanie prac budowlanych. Wykonawcą i podwykonawcą może być osoba samozatrudniona, partnership lub limited company.


Do obowiązków wykonawcy należy rejestracja w urzędzie, weryfikacja każdego podwykonawcy, potrącanie 20% (lub 30% jeśli podwykonawca nie jest zarejestrowany w systemie CIS), sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji oraz opłacanie potrąconego podatku do urzędu. Odliczenia zaliczane są do zaliczek na poczet podatku podwykonawcy i ubezpieczenia społecznego.


Jeśli się kwalifikujesz, możesz ubiegać się o status płatności brutto (gross payment status). Oznacza to, że wykonawcy będą płacić ci w całości, bez potrąceń. Pod koniec roku podatkowego sam zapłacisz cały podatek i ubezpieczenie społeczne.


Doświadczeni pracownicy naszego biura oferują rejestrację wykonawców oraz podwykonawców w systemie CIS, weryfikacje, przygotowanie oraz składanie miesięcznych deklaracji do urzędu. Gwarantujemy indywidualne oraz profesjonalne podejście do każdego klienta.


Jako agenci jesteśmy w stanie zapewnić bezpośredni kontakt z urzędem w Twoim imieniu. Obsługujemy klientów w biurze, telefonicznie oraz mailowo.

Kontakt

Sara-int Ltd
8 Odeon Parade
480 London Road
Isleworth
London TW7 4RL

Tel: 0208 846 3606

info@saraint.co.uk