info@saraint.co.uk

IMIGRACJA | Obywatelstwo brytyjskie (British citizenship)

IMIGRACJA | Obywatelstwo brytyjskie (British citizenship)

O obywatelstwo brytyjskie (British citizenship) osoba powyżej 18 roku życia możne ubiegać się po 6 latach pobytu oraz legalnej pracy w UK lub nauki. Proces ten nazywa się naturalizacją. Osoba chcąca starać się o obywatelstwo zobowiązana jest udokumentować swoją historię zatrudnienia, samozatrudnienia bądź finansowej niezależności w czasie ostatnich 6 lat. Konieczne jest również posiadanie Rezydentury Stałej lub statusu osoby osiedlonej przez okres minimum 12 miesięcy. 

Osoba aplikujaca o obywatelstwo brytyjskie powinna być również niekarana w Polsce i w UK. Dodatkowym wymogiem jest konieczność wykazania się znajomością języka angielskiego na poziomie B1 oraz posiadaniem wiedzy na temat historii, tradycji i życia w Wielkiej Brytanii. Aby to zrobić, należy zdać odpowiednie egzaminy, po których uzyska się certyfikaty wymagane przez Home Office: certyfikat z egzaminu językowego Trinity College GESE Grade 5 lub IELTS Life Skills oraz certyfikat z testu Life in the UK.

Po zlożeniu aplikacji należy się umówic do jednego z kilkudziesięciu dostępnych osrodków UKVCAS (UK Visa and Citizenship Application Services) w celu przekazania danych biometrycznych (odciski palców, zdjęcie) oraz zeskanowania dokumentów. Liczba dostępnych lokalizacji jest stale zwiększana jednakże darmowe spotkania są dostępne jedynie w 6 ośrodkach. Belfast, Birmingham, Cardiff, Croydon, Glasgow i Machester od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.30. W pozostałych ośrodkach spotkania są dodatkowo płatne od £60.00, a spotkania w godzinach wieczornych i w weekendy od £100. Pełna lista ośrodków oraz aktualny cennik dostępny jest na stronie: www.soprasteria.com

Rozpatrywanie wniosku o obywatelstwo brytyjskie może trwać do 6 miesięcy. Podczas składania aplikacji Home Office pobiera opłatę urzędową, która obecnie wynosi £1349.20

Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji o obywatelstwo brytyjskie, aplikant zobowiazany jest do uczestniczenia w ceremonii nadania obywatelstwa. Dopiero po złożeniu przysięgi staje się obywatelem Wielkiej Brytanii i jest uprawniony do aplikowania o paszport brytyjski.

W przypadku odrzucenia aplikacji, Home Office zwraca jedynie £80 jako zwrot kosztów za nieodbytą ceremonię nadania obywatelstwa.

Aby tego uniknąć warto skorzystać z pomocy doświadczonego biura doradztwa imigracyjnego zarejestrowanego w OISC.

Kontakt

Sara-int Ltd
8 Odeon Parade
480 London Road
Isleworth
London TW7 4RL

Tel: 0208 846 3606

info@saraint.co.uk