info@saraint.co.uk

IMIGRACJA | Rezydentura Stała (Permanent Residence)

IMIGRACJA | Rezydentura Stała (Permanent Residence)

Po 5 latach legalnej pracy i pobytu w Wielkiej Brytanii można starać się o dokument potwierdzający stałą rezydenturę (Permanent Residence). Warunkiem jest udokumentowanie swojej historii zatrudnienia, samozatrudnienia bądź finansowej niezależności w tym okresie.

Wnioskodawca powinien udowodnić, że utrzymywał się samodzielnie z legalnej pracy lub ze środków zdeponowanych na koncie bankowym. Dokumenty, które należy przedstawić, zaleza od zrodla dochodow i formy zatrudnienia. W przypadku osób zatrudnionych na etacie potrzebne są zatem: P60, P45, potwierdzenie otrzymywania wynagrodzenia (payslipy). W przypadku osób self-employed aplikacja powinna zostać wsparta m.in. rozliczeniami podatkowymi i potwierdzeniem opłacania składek na National Insurance Contributions Class 2, a w niektorych przypadkach także statementami bankowymi.

Aplikanci posiadający status „dependant”, czyli będący na utrzymaniu osoby ubiegajcej się o status rezydenta, mogą aplikować o rezydenturę stałą razem z nią.

Osoby, ktore chca aplikowac o obywatelstwo bytyjskie musza obowiazkowo posiadac dokument potwierdzajacy Stala Rezydenture przez okres min 12 miesiecy. Korzystajac z pomocy profesjonalnego biura doradztwa imigracyjnego mozna cofnac wstecz date przyznania praw rezydenta.  Jesli prawa rezydenta zostana cofniete minimum 12 miesiecy wstecz, aplikant moze skladac wniosek o nadanie obywtelstwa bytyjskiego zaraz po otrzymaniu Rezydentury (12 miesieczny okres oczekiwania nie jest wymagany).

Kontakt

Sara-int Ltd
8 Odeon Parade
480 London Road
Isleworth
London TW7 4RL

Tel: 0208 846 3606

info@saraint.co.uk