info@saraint.co.uk

IMIGRACJA | Pre-settled status

IMIGRACJA | Pre-settled status

Osoba nieprzebywajaca na terenie UK przez ostatnie 5 lat  i niemogąca aplikować o status osoby osiedlonej (settled status), może starać się o uzyskanie pre-settled status, który umożliwi legalną pracę i pobyt na terenie Wielkiej Brytanii po wyjsciu z Unii Europejskiej.

Po uplywie 5 lat od daty rozpoczęcia zatrudnienia, zamieszkania na terenie UK osoba posiadająca pre-settled status będzie mogała ubiegać się o status osoby osiedlonej (settled status). 

 

Kontakt

Sara-int Ltd
8 Odeon Parade
480 London Road
Isleworth
London TW7 4RL

Tel: 0208 846 3606

info@saraint.co.uk